Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde

Rapport baten bevaarbaar Apeldoorns Kanaal

Web Redacteur 20-06-2016 962 keer bekeken 1 reacties

Op verzoek van de stuurgroep Veluwekroon, en in opdracht van de provincie Gelderland, heeft het adviesbureau Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de baten van een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal.

Uit de berekeningen in het rapport blijkt, dat:

  • er veel recreatief ontwikkelpotentieel is in het gebied rondom het Apeldoorns Kanaal;
  • vergaand investeren in bevaarbaarheid niet altijd noodzakelijk is om regionale recreatieve economie te versterken;
  • benutten van de recreatieve kansen vraagt om investeringsbereidheid van de private sector;
  • investeringen in de recreatieve sector en bevaarbaarheid het gebied in brede zin stimuleren: leefbaarheid, woonklimaat, cultuurhistorische waarden.

In dat kader heeft de stuurgroep Veluwekroon gesproken over de aanbesteding voor het aanpassen van de Hezenbergersluis en de bruggen over het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Hattem. De ambitie het kanaal bevaarbaar en beleefbaar te maken blijft overeind, maar de stuurgroep vindt dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de hoogte van de te verwachten onderhoudskosten en hoe die redelijkerwijs opgebracht kunnen worden.

Klik hier voor het rapport.

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
van heeringen 10-08-16 om 21:37

het is waardeloos dat zo mooi stuk vaarwater nog niet open is, daar er al zoveel geld aan spandeerd is, men houd geen
rekening met het nageslacht van de schipers die hier vroeger gevaren hebben, die het nu met hun eigen schepie nog beleven willen.
het was vroeger heel belangrijk voor de omgeving . Dat wordt door de bestuurders die er nu over gaan vergeten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!