Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde

Er moet meer reuring op het Apeldoorns Kanaal komen

Arja Dijkhout 03-10-2016 757 keer bekeken 0 reacties

(Artikel uit De Stentor) Het Apeldoorns Kanaal houdt al bijna twee eeuwen de gemoederen in het omliggende gebied bezig. De laatste jaren was alles erop gericht om het noordelijke deel weer bevaarbaar te maken.

In opdracht van koning Willem I werd 1825 in Apeldoorn, bij de 'steenweg' naar Deventer, de eerste spade in de grond gestoken voor het omvangrijke karwei: het graven van een kanaal, 32 kilometer lang. Van Apeldoorn tot de uitmonding in de IJssel bij Hattem. Het Apeldoorns Kanaal werd op 13 april 1829 geopend. Een kleine 40 jaar later werd de waterweg met 23 kilometer doorgetrokken naar Dieren.

Het Apeldoorns Kanaal houdt al bijna twee eeuwen de gemoederen in het omliggende gebied bezig. De laatste jaren was alles erop gericht om het noordelijke deel weer bevaarbaar te maken voor motorboten in de BM-klasse en voor varend erfgoed.

Dat laatste lijkt er nu niet van te gaan komen. Maar niet getreurd, aldus Josan Meijers, gedeputeerde van Gelderland. Meijers heeft het Apeldoorns Kanaal sinds een jaar onder haar hoede. Bovendien is ze voorzitter van de betrokken stuurgroep Veluwekroon, waarin ook het waterschap en de gemeenten Heerde en Hattem zitten. Zelf woont ze in Tiel. Ze is gewend aan de grote rivieren, maar de waterweg bekoort haar. Ze stapt regelmatig op de fiets om de omgeving van het kanaal te verkennen en te genieten van het omliggende gebied.

Hoewel het nog niet officieel is, wijst alles er op dat de bruggen in Heerde en Hattem niet beweegbaar zullen worden gemaakt. En dus wordt het Apeldoorns Kanaal niet bevaarbaar voor motorjachten en maritiem erfgoed. Een gemiste kans? ,,We moeten er niet dramatisch over doen. Het is vooral zaak om te kijken naar wat wel kan. We hebben in 2012 de ambitie uitgesproken om het kanaal bevaarbaar te maken. En met we bedoel ik de gemeenten Heerde en Hattem en waterschap Vallei en Veluwe. Er zijn handtekeningen gezet. Van meet af aan is duidelijk geweest dat het beheer en onderhoud van de bruggen voor rekening komt van de gemeenten. Dat hebben zij zich misschien onvoldoende gerealiseerd. Nu het er op aan komt, lukt het niet de financiering rond te krijgen. Dat kan. En dus kijk ik nu naar wat wel kan. Met de ambitie van toen in het achterhoofd.''

Inmiddels is ruim 10 miljoen euro in het Apeldoorns Kanaal geïnvesteerd. Voor het beweegbaar maken van de bruggen is 3,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar nu dat niet lijkt te gaan gebeuren, zijn die miljoenen dan ook weg?

,,De 3,1 miljoen euro is door de provincie geparkeerd. Ik heb deze week met Provinciale Staten afgesproken dat mocht de raad van Heerde besluiten de bruggen niet beweegbaar te maken en het voorstel van het college overneemt om de bruggen tot 1.30 meter te verhogen, ik met een nieuw plan kom dat in ieder geval voor meer reuring op het kanaal moet gaan zorgen. Dat plan zal vervolgens worden beoordeeld. Bij goedkeuring komt die 3,1 miljoen euro weer beschikbaar. Bij het opstellen van een nieuw plan, zullen we veel gebruik maken van de kennis van de mensen uit het gebied. Het is prachtig om te zien, hoe trots mensen op hun omgeving zijn en hoe graag ze dit gebied nog mooier willen maken. Bij iedereen gaan dan de ogen glimmen. Die kennis en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde.''

Bij Emst is een spectaculaire conveyor over de A50 gepland. Een peperdure oplossing, waarvan niemand weet wie dat moet gaan betalen. Is het een reële optie?

,,Het is een prachtig idee. Maar het maakt geen onderdeel uit van de plannen zoals wij die voor ogen hebben. Ik heb ook van niemand gehoord dat er geld voor beschikbaar is.''

U woont zelf in Tiel, temidden van de grote rivieren. Is het Apeldoorns Kanaal bijzonder?

,,Ik vind het een zeer bijzondere waterweg. Ik heb deze zomer regelmatig langs het kanaal gefietst. Want al fietsend maak je ongedwongen kennis met dit gebied. Zie je de aantrekkelijkheid van deze omgeving beter. De kanaalgedeelten die zijn aangepakt, zijn ook echt mooi geworden. De aanlegsteigers, de boulevard bij Wapenveld en het water is schoon. Er kan weer worden gezwommen. Dit alles biedt volop kansen voor de regio. Zo logeerde ik in een Bed & Breakfast in Wapenveld. Een prachtig plekje. Het zou mooi zijn als ook de horeca hier op inspringt. We kunnen er samen echt iets van maken. Daar ben ik van overtuigd.''

Voordelig

'Maar ook zal het bevaarbaar maken van het riviertje Uwer Majesteits Domeinen considerabel voordelig zijn, daar tog het moeijlijke van het transport van het hout uit de Soerensche bosschen wegens derzelver verren afstand van de zee en rivier de waarde van het hout niet weinig verminderd...'

Met deze zin bepleitte in 1808 de Baljuw van de Neder-Veluwe, E.A. Daendels, het bevaarbaar maken van de Grift bij koning Lodewijk Napoleon. Het leidde uiteindelijk onder koning Willem I tot het aanleggen van het Apeldoorns Kanaal, waarvan het eerste deel (het Griftkanaal) in 1829 voor de scheepvaart werd geopend.

Nadat het kanaal in 1972 voor de beroepsvaart werd gesloten, zijn veel instanties al jaren op zoek naar een nieuwe functie voor het kanaal en is, 200 jaar na het pleidooi van Daendels, de vraag naar de bevaarbaarheid opnieuw aan de orde. Het kanaal verbindt zes gemeenten op het scheidingsvlak tussen de Veluwe en de IJsselvallei.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...