Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde
Kansen rond Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde

Beleef het Apeldoorns Kanaal

Beleef het Apeldoorns Kanaal gaat over meer ‘reuring’ in, op en rondom het Apeldoorns Kanaal dat loopt van Dieren tot Hattem. Voor de lange termijn is er een droom van volledige bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Beleef het Apeldoorns Kanaal gaat niet over het wel of niet bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, maar over de korte termijn: Wat kunnen we nu al doen met het kanaal dat er ligt? Onder het motto: “Samen zorgen voor meer beleving in, op en rond het Apeldoorns Kanaal”.

Netwerkbijeenkomst en werkateliers

Tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2016 bleek dat er veel enthousiasme is bij inwoners, ondernemers en verenigingen om ‘meer te doen’ met het Apeldoorns Kanaal. In vervolg op de netwerkbijeenkomst hebben drie goedbezochte werkateliers plaatsgevonden waar inspirerende ideeën voor meer reuring op het kanaal besproken zijn. Aan de hand van de zestig opgebrachte ideeën zijn vijf werkgroepen gevormd. In de rechterkolom vindt u de opbrengsten van de werkateliers.

Gebiedsmakelaars

Beleef het Apeldoorns Kanaal is een initiatief van verschillende overheden: gemeente Epe, gemeente Hattem, gemeente Heerde, gemeente Apeldoorn, gemeente Rheden, gemeente Brummen, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Deze overheden hebben twee gebiedsmakelaars aangesteld om de ideeën die in het gebied leven op te halen en verder te brengen, te verbinden en te ondersteunen. Het doel is om het gebied rondom het Apeldoorns Kanaal nog aantrekkelijker te maken.

Ideeën?

Wilt u meedenken of heeft u ook ideeën voor meer reuring? Neemt u dan contact op met Johan Kaspers, E. kaspers@brederodeadvies.nl of T. 06 - 13 51 71 63.