Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld

Arja Dijkhout 18-05-2017
671 keer bekeken 0 reacties

Onder Veluwekroon vallen de onderstaande drie projecten. U leest hier meer over als u op de afbeeldingen klikt. Onder deze projecten vallen deelprojecten, die ziet u terug in dit schema. Hier ziet u ook welke deelprojecten inmiddels zijn afgerond.

Tussen Veessen en Wapenveld is een hoogwatergeul aangelegd. De geul is acht kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. Maar er is ook aandacht voor natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen.

De geul heeft een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de inlaat open en stroomt het water in de geul. Hierdoor verlaagt de waterstand in de IJssel met 71 centimeter. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. De agrarische functie van het gebied is gehandhaafd. Tussen de twee dijken konden vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan.

Het ontwerp voor de hoogwatergeul en de gebiedsontwikkeling is gemaakt in samenwerking met diverse partijen: Waterschap Veluwe, gemeente Heerde, provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied. Bewoners, agrariërs en belangenorganisaties konden meedenken over het ontwerp. De aanleg is in 2013 gestart en in 2017 worden alle werkzaamheden afgerond.

Klik hier voor de projectwebsite van de hoogwatergeul. Op de foto opent de minister op 23 februari 2017 de hoogwatergeul (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone).

Gebiedsontwikkeling

In dit project is ook aandacht voor natuurontwikkeling en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Zo worden er fiets- en wandelpaden aangelegd, wordt een gebied ingericht voor weidevogels, en een ander gebied voor agrarisch natuurbeheer. De historische IJsselhoeve Erve IJzerman is gerestaureerd en het rivierfront en de jachthaven in Veessen worden heringericht. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van alle deelprojecten. Hier vindt u ze in een overzicht. Ook deze deelprojecten moeten in 2017 zijn afgerond.

Afbeeldingen

0  reacties