Gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal

Arja Dijkhout 18-05-2017
921 keer bekeken 0 reacties

Onder Veluwekroon vallen de onderstaande drie projecten. U leest hier meer over als u op de afbeeldingen klikt. Onder deze projecten vallen deelprojecten, die ziet u terug in dit schema. Hier ziet u ook welke deelprojecten inmiddels zijn afgerond.

De ambitie van de partners van Veluwekroon is om het noordelijk deel van het Apeldoorns Kanaal aantrekkelijker te maken. Dat kan door het kanaal te saneren en door vervolgens in de omgeving nieuwe toeristische en recreatieve initiatieven te stimuleren.

Een bevaarbaar kanaal

Het Apeldoorns Kanaal kan weer toegankelijk gemaakt worden voor de recreatieve scheepvaart. Denk daarbij aan sloepen en vaartuigen uit de kleinere vaarklassen. Een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal is geen doel op zich maar voegt een extra dimensie aan de kwaliteiten van het gebied toe.

Een schoon kanaal

Het Apeldoorns Kanaal is de afgelopen jaren schoongemaakt en opnieuw ingericht. Dit betekent onder meer dat waterschap Vallei en Veluwe vervuilde slib van de bodem heeft afgeschept en afgevoert. Er zijn natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke overgang van nat naar droog gekomen, want zo kunnen meer planten en dieren er hun plek vinden. Ook bij de bruggen en kades in de dorpen Wapenveld en Heerde heeft het kanaal een nieuw aanzien gekregen. De particuliere steigers en andere bouwwerken zijn de afgelopen tijd verwijderd en hier is een nieuwe aanlegplaats gekomen.

Het Apeldoorns Kanaal loopt van Dieren tot Hattem en bestaat uit zes delen, die 'panden' worden genoemd. Het deel dat als eerste werd aangepakt is het '5e pand'. Het 5e pand is ruim negen kilometer lang en ligt tussen de Bonenburgersluis in Heerde en de Hezenbergersluis in Hattem. In juni 2015 is het 5e pand schoon opgeleverd. De werkzaamheden aan het 6e pand, aan het buitendijkse deel van het Apeldoorns Kanaal, gaan in de tweede helft van 2017 van start. Het gaat om de aanleg van een natuurvriendelijke oever, het vervangen van damwanden en baggerwerk. Op dit moment werkt het waterschap de plannen uit, waarna in het voorjaar van 2017 de aanbesteding plaatsvindt.

 

Afbeeldingen

0  reacties